Technické hračky

Pokud máte v rodině děti, určitě neustále přemýšlíte nad tím, čím by bylo vhodné je obdarovat. Mnoho lidí touží obdarovat dítě především takovou hračkou, která je interaktivní a která napomáhá k rozvoji dítěte.
Určitě jsou velmi vhodné, protože podporují rozvoj myšlení, zručnosti i představivosti.

Interaktivní technické hračky umožňují vzdělávání hrou. Jako příklad můžeme uvést například elektronické stavebnice Boffin, které jsou nabízeny v několika řadách. Najdeme sady pro malé chlapce a rovněž sady, které využívají dokonce střední průmyslové školy pro svou výuku.
Zručnost rozvíjí kultovní stavebnice Merkur, která je oblíbená nejen u chlapců, ale dokonce u dívek.
 

Jak nastavit hru s počítačem

Mnozí rodiče řeší dilema, jak a nakolik zapojit do dětských her počítač. Jsou rodiče, kteří počítač vnímají jako žrout času a jsou rodiče, kteří naopak dovolí dítěti trávit u počítače veškerý čas a okrádají ho tak o jiné smysluplné aktivity. Jedno je totiž jisté, počítač je pro děti neodolatelný a dítě potřebuje časový dohled ze strany dospělých. Ovšem i přístup počítač dětem nepatří je  špatný a předsudkářský, protože počítačová gramotnost je dnes nezbytně nutná a práce (hra) s počítačem přináší rozvoj mnoha dovedností.

Nejde tedy položit otázku zda počítač dítěti dovolit, ale jak nastavit hru s počítačem, aby byla přínosná pro jeho rozvoj a nebyla oním mařením času.

Samozřejmě podporujeme aktivity tvůrčí. Například psaní, úpravu fotografií nebo programování. Co se týče her, ty bychom měli podrobovat určité cenzuře. Jsou hry, které jsou sice pro děti zábavné, ale nemají pro jejich rozvoj žádný užitek. Zakazovat bychom je neměli, ale neměli bychom dopustit, aby děti u nich vysedávaly dlouho. Naproti tomu najdeme celou řadu her, které jsou velmi prospěšné. Ideální jsou hry v původním anglickém znění, dítě si procvičuje cizí jazyk.