Evidence docházky

Zaznamenávání docházky vzniklo již před sedmi lety. Někteří ji ale považují za absurdní. Asi se ale není moc čemu divit. Proč? Protože něco takového vůbec není ničím přikázáno. Existuje navíc velká spousta dotazů, které ještě stále nebyly zodpovězeny a to ani po několika letech.

úspěch

Docházka by se dala považovat za dobu, kdy se zaměstnanec nachází v práci. Tato doba rozhodně nebývá stejná, jako doba pracovní. Všichni zaměstnanci by měli do práce přicházet dříve, než začne jejich doba výkonu práce. Evidenci docházky kit.cz si každý zaměstnavatel upravuje sám a to podle sebe.
Zaměstnavatel vede evidenci prostřednictvím systémů. Často se také k identifikaci samotných zaměstnanců využívají karty nebo čipy. Vyloučena není ani identifikace za pomocí otisků prstů. Je opravdu třeba postupovat podle předpisů, které jsou určeny na ochranu osobních údajů. Všechny osobní údaje je možné zpracovat pouze se souhlasem zaměstnance.

Ti zaměstnavatelé, kteří jsou menší, využívají zápisů do docházkových knih a vše evidují pomocí sešitů nebo tabulek. Nejedná se sice o nutnost, ale je vhodné, aby byla evidence podepsána daným zaměstnancem. Mnohdy i jeho nadřízeným, který navíc odpovídá za správnost údajů.

podnikání

V menších společnostech, kde se vše eviduje ručně, se zaměstnavatelé často potýkají s neochotou většiny zaměstnanců, kterým se nechce evidovat všechny požadované údaje. Ve větších společnostech, které jsou modernější, tento problém odpadá, jelikož elektronické systémy se samy automaticky vygenerují.
Je ale pravda to, že povinnost evidence pracovní doby je uložena zaměstnavateli a nikoliv zaměstnancům. Podle některých práv není dokonce ani namístě přenášet povinnost na zaměstnance. Někteří by mohli tvrdit, že se jedná o šikanu zaměstnanců. Samozřejmě ale závisí na zaměstnavateli, jestli po zaměstnancích požaduje evidenci docházky, nebo jestli s předpisy požaduje evidenci mnohem podrobnější, která poslouží i jako evidence pracovní doby.