Let, který se nekoná, můžete reklamovat

Byl váš let leteckou společností zrušen a vy si nejste jisti, jestli máte nárok na odškodné? Pokud budou splněny dané podmínky, pak není problém požádat o kompenzaci. Záleží i na tom, s jakou časovou rezervou vám byla doručena informace o zrušení letu.

 • Pokud k tomu dojde v době kratší, nežli je čtrnáct dnů, pak je let považován za zrušený.
 • Zrušený let ClaimCloud.cz můžete „reklamovat“.
  • Což znamená, že požádáte o kompenzaci.

odbavené kufry na letišti

Řešením může být náhradní spoj

Je také možné, že vám letecká společnost navrhne náhradní řešení. Což znamená, že cestující využije možnost náhradního spoje, který je pro něho přijatelný. V tomto případě je možné snížení kompenzace leteckou společností na padesát procent.

 • Na toto řešení je možné přistoupit, pokud přílet náhradního spoje následně nepřekračuje čas příletu původního spoje
  1. o dvě hodiny u všech letů v délce nejvíce 1500 kilometrů.
  2. o tři hodiny v případě letů v rámci Evropské unie, které jsou delší nežli 1500 kilometrů. U všech ostatních platí rozmezí 1500 až 3500 kilometrů.
  3. o čtyři hodiny u ostatních letů.

přistávající letadlo

Požádat o kompenzaci za zrušení letu můžete v případě, že se tuto informaci dozvíte ve lhůtě

 1. kratší nežli dva týdny před původně plánovaným časem odletu.
 2. od dvou týdnů do sedmi dnů před prvním plánovaným odletovým časem a zároveň vám nebylo umožněno využít náhradní let.
  • Ten ale musí proběhnout nejpozději dvě hodiny před původním časem odletu.
  • Zároveň se cestující musí do cílové destinace dostat maximálně do čtyř hodin po původním plánovaném čase příletu.
 3. Kratší sedmi dnů před plánovaným časem odletu, kdy nebyl cestujícímu nabídnut leteckou společností náhradní let nejpozději hodinu před původně plánovaným časem odletu.
  • V tomto případě se musí cestující dostat do cílové destinace nejpozději dvě hodiny po původním plánovaném čase příletu.