Pokud něco nevím, jdu do knihovny


Jsou služby, které nevyužijeme ve svém životě ani jednou.Troufám si tvrdit, že
v knihovně byl asi každý.A pokud ne, tak jsou určitě lidé, kteří to za ně doženou. Alespoň já mezi ně patřím.
·        Knihovny totiž nenabízejí pouhé půjčování detektivek a zamilovaných románů.
·        Knihovna má daleko širší pole působnosti.

Její služby se mohou rozdělit na
1.     Výpůjční – možnost dočasného získání nějaké knihy nebo studijního materiálu     
·         výpůjční služby se rozdělují na
–         absenční – materiály si prostudujete v klidu domova
–         prezenční – materiály si prostudujete v klidu studovny.  
         Jsou to většinou vzácnější tisky, jako například 
         staré knihy.
2.     Reprografické – můžete si požádat o zhotovení kopie nějakého dokumentu.
3.     Informační – získáte informace a údaje, nebo si ověříte pravdivost své domněnky.
4.     Meziknihovní – jestliže nemají žádaný dokument v této knihovně, zeptají se Vám jinde.
5.     Internet – můžete využít internetového připojení.


Knihovna už není němá

Všechny uvedené služby poskytují knihovny těm, kteří se zaregistrovali a platí každoroční manipulační poplatek. Ti, kdož registrovaní nejsou, mají služby k dispozici jen některé.
V knihovní čítárně najdete většinou i
–         denní tisk
–         populární časopisy
–         módní časopisy
–         odborné časopisy.
Je možno využít služeb kopírky. Materiály mohou být i různě upraveny – zvětšeny nebo také zmenšeny.

V neposlední řadě se knihovny zabývají i vzdělávací činností. Pro školy i pro širokou veřejnost.
·        pořady o hudbě – vážné i populární
·        výstavy fotografií – jak se mění náš region
·        přednášky o regionu – různé zajímavosti z okolí
·        povídání o nové literatuře – proč se knihy stávají bestselery
·        besedy s autory – jak se člověk stane spisovatelem
·        vyprávění cestovatelů – zajímavosti z cest
·         různá autorská čtení – prezentace nových knih.