Právo dětí na život

Pochopení práva dítěte na život
Právo na život je všeobecně uznávané právo pro všechny lidské bytosti. Jedná se o základní právo, od kterého se odvíjejí veškerá ostatní stávající práva. V případě jeho neexistence by nemohla existovat žádná další základní práva.
Pro děti obnáší právo na život šanci žití a možnosti růstu, dále se rozvíjet a stát se dospělým. Toto právo se skládá ze dvou základních aspektů:

· Právo na život (vzniká od okamžiku narození)
· Právo rozvíjet se
chlapec v Indii

Právo na život patří mezi základní práva každého člověka, tedy všech lidských bytostí a je nedotknutelné Od narození je jedinec považován za živou bytost, která musí být chráněna s čímž je také spojeno respektování jeho důstojnosti. Od narození tedy mají všechny děti právo na ochranu svého života.

Právem na život nemůže být automaticky dáno také právo na smrt

Právo na život nemůže znamenat také právo na smrt. Je to formální zákaz toho, aby někdo úmyslně způsobil smrt člověka.
chudá Indii
Právo na přežití a rozvoj dítěte

Dítě má právo na život také pokračováním nutností zajistit, aby děti měly možnost růst a rozvíjet se za příznivých podmínek. Poté je nutné, aby děti mohly mít prospěch i odpovídající zdravotní péči, vyváženou stravu a kvalitní vzdělávání.

Úloha zemí na podporu přežití a rozvoje každého dítěte

Úkolem zemí je zajistit, aby děti měly za každých okolností možnost rozvíjet se zdravým a normálním způsobem (mír, válka, přírodní katastrofa). Musí zaručit ochranu, která je vhodná pro všechny děti bez ohledu na jejich sociální či etnický původ.
Veškeré země by se měly řídit výše uvedených práv, bohužel i tohle právo, jakožto jedno z nejdůležitějších je stále právem porušovaným a to v mnoha zemích. Stále ještě na naší planetě existují místa, kde život nemá hodnotu života, ale smrti.