Přesčasy: jak dlouho, kolik a za kolik? Je to výhodné, nebo převažují nevýhody?

Jak si hlídat přesčasy v práci, kolik jich můžete mít za měsíc nebo za ok a kolik byste za ně měli požadovat peněz? Jaké jsou výjimky, kdy za přesčas nedostanete ani korunu navíc? To se dozvíte v tomto článku.

–          Přesčasy podle zákona
Zákoník práce udává, že práce přesčas musí být stanovena v určitou pracovní dobu. Navíc musí být přesčas vykonáván jenom výjimečně. Přesčas může zaměstnavatel přikázat jenom z vážných a velice důležitých provozních důvodů.

Podle právníků má člověk nárok za práci přesčas dostat buď:

–          Náhradní volno za počet hodin, které si odpracoval přesčas
–          O dvacet pět procent vyšší mzdu na hodinu, než jaká je mzda hodinová základní

Jak dlouho můžeme mít práci přesčas?
–          Pouze osm hodin v jeden týden
–          Maximálně sto padesát hodin za kalendářní rok
–          Pokud se jedná o vedoucí zaměstnance, tam je limit jiný, a to čtyři sta šestnáct hodin za rok

Zaměstnanec může mít delší přesčas, ale musí s tím souhlasit se zaměstnavatelem formou dohody. I tak ale nesmí mít žádný zaměstnanec za rok více než čyři sa šestnáct hodin přesčasů. Ovšem do tohoto přesčasu se nehranuje čas, kdy za přesčas v práci dostane zaměstnanec náhradní volno.

Jaké jsou výhody práce přesčas?
–          Pro zaměstnavatele je přesčas nevýhodný
–          Pro zaměstnance jsou výhody následující: vyšší průměrný výdělek za tutéž práci, náhradní volno při např. prodlouženém víkendu

Jaké jsou nevýhody práce přesčas?
–          Směna je delší a namáhavější
–          Práce přesčas, pokud není dobrovolná, je většinou zátěž na organismus i psychiku
–          Práce přesčas může již být zahrnuta ve smlouvě, takže zaměstnanec nedostane ani tyto výhody
–          Práce nemusí být vymíněna za příplatek zvlášť, ale opět může být zahnuta ve smlouvě jako práce na hodinu včetně přesčasových hodin