Proč mají úřady regionální působnost

Není snad nikdo, kdo by chodil vyřizovat věci na úřad rád. Obvykle máme tuto činnost spojenu s dlouhým čekáním, neochotnými pracovníky a pobíháním mezi jednotlivými odděleními. Krásně byla tato problematika ukázána v klasickém filmu 12 úkolů pro Asterixe. Jen si vzpomeňme na „dům hrůzy“, kterým museli projít.soudcovské kladívkohttp://www.vratka.cz/bez-nas-nemohou/ src=“https://er-sme.cz/wp-content/uploads/img_a373948_w1722_t1585309896.jpg“ style=“max-width: 56%; max-height: 56%;“>

Ještě lepší však je, pokud máte trvalé bydliště v jiné obci, než skutečně žijete, a dosud jste si jej nestihli změnit. V takovém případě vás prakticky při jakémkoliv vyjednávání s úředním aparátem čeká cesta do místa trvalého bydliště, neboť úřady mají regionální působnost elektrokuchar.cz, což znamená, že mají omezenou oblast, která spadá do jejich kompetence.

Když se zamyslíme, tak to samozřejmě dává smysl. Asi by nebylo nejlepší, kdyby například Bečov rozhodoval o věcech týkajících se Ústí nad Labem. Vedlo by to jen ke zmatku a v některých případech také ke konfliktu zájmů. Vytvářelo by to spoustu nemožných situací. Je proto jen samozřejmé, že rozdělení pravomocí je takové, jaké je.

Zde se dá samozřejmě namítnout, že například krajská města mají kompetenci celé území daného kraje, včetně všech měst a vesnic, které tam jsou. Proč toto uspořádání, převzaté ze systému bývalých okresů a okresních měst, nevyvolává chaos, jak bylo zmíněno výše? A co se stane, pokud se například obec dostane do konfliktu s krajem?

Zde právě přichází ke slovu opět rozdělení pravomocí. Krajské úřady mohou totiž rozhodovat pouze o záležitostech, které se týkají celého kraje, nikoliv o věcech, které zasahují pouze jednu jedinou obec. Mohou tedy určit například to, zda postavit například na řece jez a zda ji splavnit, ovšem už nemohou rozhodnout o tom, jak budou jednotlivé obce nakládat se svěřeným územím, pokud při tom neporušují zákony.městský úřad v centru města

Je tedy jasné, že byl dobrý nápad zajistit, aby jednotlivé úřady měly své pole působnosti omezenu pouze na určitou oblast, která se nekříží s žádným jiným. Je to jedna z nejlepších cest, jak předejít nejrůznějším problémům a zmatkům. A to se vyplatí.