Služby FairTrade aneb ekologicky hospodařící farmy

S ekoturismem úzce souvisí i agroturistika, která představuje produkt cestovního ruchu vázaný na zemědělskou farmu či hospodářství. Účastník vyhledává ekologicky hospodařící farmy, na kterých se pěstují zdravé neošetřované plodiny. A přesně taková místa najdete rozesety po Evropě. Například na jihu Anglie. V roce 2010 se tam obnovil Fair Trade certifikát, který musel splňovat pět cílů Fair Trade organizací. A těmi bylo, že produkty Fair Trade včetně kávy i čaje musí být nabízeny ve všech kavárnách, gastronomických zařízeních a dostupné v obchodech. Řídící skupina musí neustále koordinovat a kontrolovat práci všech ekologických organizací. Do kampaně se musí zapojit tisk, rozhlas i televize. Neustále se musí rozšiřovat povědomí místních výrobků mezi obyvateli, na trzích, ve školách, městech, mezi zaměstnanci a dokonce i na místech určených pro bohoslužby.
pytel cacao
Zemědělci a jejich rodiny žijící na farmách stranou měst jsou závislí na prodeji svých výrobků.I když ve Velké Británii existuje více než 2 000 certifikovaných produktů od čaje přes čerstvé ovoce, bavlnu až po sportovní míče, je jisté, že se nedá vše vyprodukovat pouze ve Velké Británii, ale tímto gestem dává Anglie najevo, že počin místní výroby ve světě podporuje. Mnoho farem dá možnost nahlédnout do svých továrniček. Ať se jedná o výrobu medu, piva, barvení látek, výrobu duhových kuliček, lodí či kovářskou práci.
jabloňový sad
Ekoturista si musí vyhledat značku kvality New ForestMarque, která zaručí, že zboží pochází z místní produkce.
Zpráva International Sustainability and EnvironmentCouncil cituje studie, které ukazují, že farmy ve Velké Británii menší než 40 hektarů zajišťují pětkrát více pracovních příležitostí na hektar než farmy, které mají přes 200 hektarů.  A tento cíl je velmi povzbudivý. Utvrzuje všechny v tom, že se koncept FairTrade se vyplácí.