Vynález tisku

Víte od kdy se datuje počátek novověku? Počátek novověku se obvykle spojuj s dvěma událostmi. Objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem v roce 1492 a vynálezem knihtisku Johannem Gutenbergem v roce 1447.

Nutno říci, že tisk existoval mnohem dříve a vznikl snad už v devátém století v Číně, ale do Evropy nepronikl a na naši evropskou kulturu neměl v podstatě žádný vliv. Gutenbergův vynález vznikl nezávisle na čínském vynálezu (pro zajímavost podobný případ byl také v historii papíru). Nicméně určité formy tisku už existovaly v Evropě již dříve. Jednalo se o dřevotisky, které se využívali buď pro potiskování látek nebo svatých obrázků.
 

Zlomový vynález

Gutenberg byl původním povoláním zlatník. Proto mu byla vlastní titěrná práce. Jednotlivé litery odlil a založil techniku písmolijectví. Jednotlivé litery se zrcadlově skládaly k sobě a následně se z nich tisklo. Původně se snažili tvůrci simulovat psané písmo, tedy různé formy scriptů a až později začali používat tiskací písmo. Tiskařský stroj byl v té době v podstatě upravený vinařský lis. Takový tisk byl samozřejmě velmi zdlouhavý, ale ve srovnáním s ručním přepisováním knih se jednalo o rychlost blesku a o vynález, který měl mimořádný význam pro celou Evropu.

Vynález knihtisku rozpoutal vášnivé emoce srovnatelné možná s vynálezem internetu. Na jedné straně totiž dostupnost knih vedla krozvoji vzdělanosti na straně jedné, ale na straně druhé moderní technologie umožňovala tisk braku. Mnoho vzdělaných lidí to pak vnímalo jako devalvaci dobrého vkusu a nemorální záležitost. Nelíbilo se to především církvi.

Každopádně snad žádný vynález v historii neměl tak hluboký a zásadní význam jako právě knihtisk.
 
·         Pro zajímavost první tištěná kniha u nás byla Kronika Trojánská a byla vydána v Plzni.
·         Všechny tiskoviny tištěné do roku 1500 jsou převelice vzácné a říká se jim inkunábule.