Weby versus GDPR

Ochrana osobních údajů se dotkla každého a nejednomu člověku či firmě zkomplikovala život. Jak je tomu ale u webů, na co by si měli jejich provozovatelé dávat pozor nebo nemusí mít žádné obavy?
Obsahové weby jsou zdrojem článků pro registrované členy. Do této skupiny můžeme zařadit blogy, magazíny on-line a další, tedy všechny ty, které vyžadují registraci za účelem přístupu k nim. Vzhledem k tomu, že zde uživatelé uvádí své emailové adresy, týká se i jich zákon o ochraně osobních údajů. Ale naštěstí ne v takovém rozsahu, aby byly nutné výrazné změny. 
žena robot
Souhlas od odběratele článku je samozřejmostí. Ti, kdo dodržují vše podle zákona, se rozhodně nemají čeho obávat. Důležité je, jak podstatné údaje weby mají k dispozici a podat tak přesné informace svým uživatelům.
Raději dvakrát, než jednou
Systém double-opt in, přeloženo do češtiny, znamená provedení registrace potvrzujícím emailem. Kromě toho, že to není nic náročného, je to i přehledné. Tento způsob nevyžaduje udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, není možné při vyplňování zadat „nějakou“ emailovku.
Co se týká emailů samotných, zde k ničemu výraznějšímu nedochází, mělo by být patrné, kdo je odesílatelem a mělo by být jednoduché se z něj odhlásit.
slovo web
Elektronické knihy
Pokud jste náruživý čtenář a využíváte elektronických čteček knih, pak jste jistě stálým návštěvníkem blogů, ze kterých je možné knihy stahovat. Toto z velké části probíhá formou výměnného obchodu, tedy já knihu, ty email. To je ale v rozporu s GDPR. Kontaktní údaje na vás požadovány být mohou, ale nemělo by to být formou „něco za něco.“ Udělení souhlasu by se mělo vztahovat k obchodním podmínkám.
Je jen na vás, a takové je i doporučení kompetentních osob, projít si nastavení souhlasů. Systém GDPR je zde hlavně pro ochranu jednotlivých osob, aby zbytečně nebyly vystavovány poskytováním svých osobních dat.

Posted in Web